Политика за поверителност

Правила и условия на E-NANNY Australia PTY LTD

Тези условия за ползване очертават правилата и разпоредбите за използване на уебсайта на E-NANNY Australia PTY LTD.

E-NANNY Australia PTY LTD се намира на адрес:

138 Camberwell Road Hawthorn East
3123 - Вик, Aавстралия

С достъпа до този уебсайт приемаме, че приемате тези условия за ползване изцяло.Не продължавайте да използвате уебсайта на E-NANNY Australia PTY LTD, ако не приемате всички условия за ползване, посочени на тази страница.

Следната терминология се прилага към тези Условия за ползване, Декларация за поверителност и Забележка за отказ от отговорност и всяко или всички Споразумения: „Клиент“, „Вие“ и „Ваши“ се отнасят за вас, лицетодостъп до този уебсайт и приемане на условията за обслужване на компанията.„Компанията“, „Ние самите“, „Ние“, „Нашите“ и „Нас“, се отнася за нашата Компания.„Страна“, „Страни“ или „Ние“ се отнася както за Клиента, така и за нас самите, или за Клиента, или за нас самите.Всички условия се отнасят до предлагането, приемането и разглеждането на плащането, необходимо за предприемане на процеса на нашето съдействие на Клиента по най-подходящия начин, независимо дали чрез официални срещи с фиксирана продължителност или всякакви други средства, с изричната цел за посрещане наНуждите на клиента по отношение на предоставянето на посочените услуги/продукти на Компанията, в съответствие с и при спазване на преобладаващото законодателство на AАвстралия.Всяко използване на горната терминология или други думи в единствено, множествено число, главни букви и/или той/тя или те се приемат като взаимозаменяеми и следователно като отнасящи се до същото.

Бисквитки

Ние използваме бисквитки.Използвайки уебсайта на E-NANNY Australia PTY LTD, вие се съгласявате с използването на бисквитки в съответствие с политиката за поверителност на E-NANNY Australia PTY LTD.

Повечето от съвременните интерактивни уеб сайтове използват бисквитки, за да ни позволят да извличаме потребителски данни за всяко посещение.Бисквитките се използват в някои области на нашия сайт, за да се даде възможност за функционалност на тази област и лесна употреба за тези хора, които посещават.Някои от нашите филиали/рекламни партньори може също да използват бисквитки.

Лиценз

Освен ако не е посочено друго, E-NANNY Australia PTY LTD и/или неговите лицензодатели притежават правата на интелектуална собственост за всички материали на E-NANNY Australia PTY LTD.Всички права върху интелектуалната собственост са запазени.Можете да преглеждате и/или отпечатвате страници от www.batterydoctor.com/ за лична употреба, предмет на ограниченията, определени в тези условия за ползване.

Не трябва:

1.Публикувайте отново материал от www.batterydoctor.com/

2.Продавайте, давайте под наем или сублицензирайте материали от www.batterydoctor.com/

3.Възпроизвеждайте, дублирайте или копирайте материал от www.batterydoctor.com/

Повторно разпространение на съдържание от E-NANNY Australia PTY LTD (освен ако съдържанието не е създадено специално за повторно разпространение).

Хипервръзки към нашето съдържание

1.Следните организации могат да поставят връзки към нашия уеб сайт без предварително писмено одобрение:

1.Правителствени агенции;

2.Търсачки;

3.Новинарски организации;

4.Дистрибуторите на онлайн указатели, когато ни изброят в указателя, могат да се свържат към нашия уеб сайт по същия начин, по който правят хипервръзки към уеб сайтовете на други изброени фирми;и

5.Системно акредитирани фирми, с изключение на привличащи организации с нестопанска цел, благотворителни търговски центрове и благотворителни групи за набиране на средства, които може да нямат хипервръзки към нашия уеб сайт.

2.Тези организации могат да поставят връзки към нашата начална страница, към публикации или към друга информация в уеб сайта, стига връзката: (a) да не е подвеждаща по никакъв начин;(б) не внушава погрешно спонсорство, подкрепа или одобрение на свързващата страна и нейните продукти или услуги;и (c) се вписва в контекста на сайта на свързващата страна.

3.Можем да разгледаме и одобрим по свое усмотрение други искания за свързване от следните видове организации:

1.широкоизвестни потребителски и/или бизнес източници на информация като Търговски камари, Американска автомобилна асоциация, AARP и Съюз на потребителите;

2.сайтове на общността на dot.com;

3.асоциации или други групи, представляващи благотворителни организации, включително сайтове за благотворителни дарения,

4.дистрибутори на онлайн директории;

5.интернет портали;

6.счетоводни, правни и консултантски фирми, чиито основни клиенти са фирми;и

7.образователни институции и търговски асоциации.

Ние ще одобрим искания за връзки от тези организации, ако установим, че: (a) връзката няма да се отрази неблагоприятно на нас или нашите акредитирани бизнеси (например търговски асоциации или други организации, представляващи по своята същност подозрителни видовебизнес, като например възможности за работа у дома, няма да бъде разрешено свързване);(б) организацията няма незадоволително досие при нас;(c) ползата за нас от видимостта, свързана с хипервръзката, надвишава липсата на E-NANNY Australia PTY LTD;и (г) когато връзката е в контекста на обща информация за ресурсите или по друг начин е в съответствие с редакционното съдържание в бюлетин или подобен продукт, подпомагащ мисията на организацията.

Тези организации могат да се свържат с нашата начална страница, с публикации или с друга информация в уеб сайта, стига връзката: (a) да не е подвеждаща по никакъв начин;(б) не внушава погрешно спонсорство, подкрепа или одобрение на свързващата страна и нейните продукти или услуги;и (c) се вписва в контекста на сайта на свързващата страна.

Ако сте сред организациите, изброени в параграф 2 по-горе, и се интересувате от свързване към нашия уебсайт, трябва да ни уведомите, като изпратите имейл до [email protected].Моля, включете вашето име, името на вашата организация, информация за контакт (като телефонен номер и/или имейл адрес), както и URL адреса на вашия сайт, списък с всички URL адреси, от които възнамерявате да се свържете към нашия уеб сайт,и списък с URL адресите на нашия сайт, към които искате да се свържете.Изчакайте 2-3 седмици за отговор.

Одобрените организации могат да правят хипервръзки към нашия уеб сайт, както следва:

1.Чрез използване на нашето корпоративно име;или

2.Чрез използване на унифициран локатор на ресурси (уеб адрес), към който е свързан;или

3.Чрез използване на всяко друго описание на нашия уеб сайт или материал, към който има връзка, което има смисъл в контекста и формата на съдържанието на сайта на свързващата страна.

Няма да бъде разрешено използването на логото на E-NANNY Australia PTY LTD или други произведения на изкуството за свързване без лицензионно споразумение за търговска марка.

Вградени рамки

Без предварително одобрение и изрично писмено разрешение нямате право да създавате рамки около нашите уеб страници или да използвате други техники, които променят по някакъв начин визуалното представяне или външния вид на нашия уеб сайт.

Отговорност за съдържание

Ние няма да носим отговорност за каквото и да е съдържание, което се появява на вашия уеб сайт.Вие се съгласявате да ни обезщетите и да ни защитите срещу всички искове, произтичащи от или базирани на вашия уебсайт.Никаква връзка(и) не може да се появява(т) на която и да е страница на вашия уеб сайт или в какъвто и да е контекст, съдържащ съдържание или материали, които могат да се тълкуват като клеветнически, неприлични или престъпни, или които нарушават, по друг начин нарушават или подкрепят нарушението или друго нарушение на,права на трети страни.

Запазване на права

Ние си запазваме правото по всяко време и по свое усмотрение да поискаме да премахнете всички връзки или всяка конкретна връзка към нашия уеб сайт.Вие се съгласявате незабавно да премахнете всички връзки към нашия уеб сайт при такова искане.Също така си запазваме правото да променяме тези условия за ползване и политиката за свързване по всяко време.Продължавайки да се свързвате към нашия уеб сайт, вие се съгласявате да бъдете обвързани и да спазвате тези условия за ползване на връзката.

Премахване на връзки от нашия уебсайт

Ако намерите някаква връзка на нашия уеб сайт или който и да е свързан уеб сайт за нежелателен по някаква причина, можете да се свържете с нас относно това.Ние ще разгледаме исканията за премахване на връзки, но няма да имаме задължение да го направим или да ви отговорим директно.

Въпреки че се стремим да гарантираме, че информацията на този уебсайт е правилна, ние не гарантираме нейната пълнота или точност;нито се ангажираме да гарантираме, че уебсайтът остава достъпен или че материалите на уебсайта се поддържат актуални.

Отказ от отговорност

В максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, ние изключваме всички декларации, гаранции и условия, свързани с нашия уебсайт и използването на този уебсайт (включително, без ограничение, всички гаранции, подразбиращи се от закона по отношение на задоволителнокачество, годност за целта и/или използване на разумни грижи и умения).Нищо в този отказ от отговорност:

1.ограничава или изключва нашата или ваша отговорност за смърт или телесна повреда в резултат на небрежност;

2.ограничава или изключва нашата или ваша отговорност за измама или измамно невярно представяне;

3.да ограничим нашите или ваши задължения по начин, който не е разрешен от приложимото законодателство;или

4.изключете всички наши или ваши задължения, които не могат да бъдат изключени съгласно приложимото законодателство.

Ограниченията и изключванията на отговорност, посочени в този раздел и другаде в този отказ от отговорност: (a) са предмет на предходния параграф;и (б) урежда всички задължения, произтичащи от отказа от отговорност или във връзка с предмета на този отказ от отговорност, включително задължения, произтичащи от договор, при непозволено увреждане (включително небрежност) и за нарушение на законово задължение.

До степента, в която уебсайтът и информацията и услугите на уебсайта се предоставят безплатно, ние няма да носим отговорност за загуби или щети от каквото и да е естество.